FinancialWatcher.nl

Incassobureau voor bedrijven en particulieren

INCASSO VOORWAARDEN

Incasso voorwaarden Financialwatcher.nl Financiële Diensten.
De door mij gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op aanbevelingen uit de regeling Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en is officieel ingegaan op 1 juli 2012, ook wel genoemd Wet Incasso Kosten (WIK).
Alleen over de uiteindelijk door de debiteur betaalde bedragen berekenen ik de provisie.

Kortom: geen resultaat, geen kosten.
De dossierkosten bedragen steeds € 40,- maar deze worden bij debiteur in rekening gebracht.
De provisie wordt berekend over het geïncasseerde bedrag, onverschillig of de betaling aan U of aan Financialwatcher.nl is gedaan.

Indien de incassowerkzaamheden leiden tot teruggave van goederen of tot creditering van (een deel van) de vordering dan wordt dit ook aangemerkt als zijnde een betaling.
Indien u gedurende de looptijd van de incassoprocedure verzoekt de behandeling van een vordering te staken, dan sluiten wij het dossier tegen een gereduceerde provisie van 50% van de oorspronkelijke incassokosten, verhoogd met eventuele verschotten.
Onze provisie tarieven zijn opgenomen in de
Algemene voorwaarden.

Copyright © 2009 Financialwatcher.nl