FinancialWatcher.nl

Incassobureau voor bedrijven en particulieren

VERMOGENSBEHEER

Wanneer iemand, om welke reden dan ook, niet (meer) in staat is om zijn eigen financiën te beheren, dan kan voor hem of haar een bewindvoerder worden aangesteld.

Dit gebeurt meestal op verzoek van een familielid, maar kan ook verzocht worden door een instelling bijvoorbeeld een verzorging- of een bejaardentehuis. Soms komt het verzoek van de persoon zelf.

Voor Financialwatcher.nl  "als bewindvoerder " staat het belang van de cliënt steeds centraal.