FinancialWatcher.nl

Incassobureau voor bedrijven en particulieren

MIJN DIENSTEN

In opdracht van Clienten:

* Controleer ik financiële stukken.
* Verifieer ik op levering en facturatie van inkoop.
* Geef ik Budget-advies aan particulieren.
* Voer ik het beheer over de onder bewind gestelde goederen.
* Verzorg ik de Incasso van vorderingen op debiteuren.

Incasso

Ik verzorg de incasso van vorderingen op individuele debiteuren voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers op basis van
No cure No pay.
Debiteurenbezoek is één van de toegepaste methodes van mijn incasso-systeem.
Debiteurenbezoek leidt tot een beter incasso resultaat, met name bij incasso op particulieren. Een debiteuren bezoek kan bijvoorbeeld worden ingezet indien mijn betalingsverzoeken per telefoon,email of post niet tot de gewenste betaling hebben geleid en U het te vroeg vind om een gerechtelijke procedure op te starten.
Ik bereken de provisie alleen over de uiteindelijk door de debiteur betaalde bedragen.
Kortom: geen resultaat, geen kosten.

  

Overige diensten

  • In opdracht controleer ik uw financiële stukken o.a. In-en verkoop op levering en facturatie.
  • Particulieren, die problemen hebben met het op orde houden van hun budget of overige financiële zaken kan ik na onderzoek een onafhankelijk advies geven.
  • Wanneer iemand, om welke reden dan ook, niet (meer) in staat is om zijn of haar eigen financiën te beheren, dan kan ik als bewindvoerder optreden.