FinancialWatcher.nl

Incassobureau voor bedrijven en particulieren

BEWINDVOERING

Wanneer iemand, om welke reden dan ook, niet (meer) in staat is om zijn eigen financiën te beheren, dan kan voor hem of haar een bewindvoerder worden aangesteld. Dit gebeurt meestal op verzoek van een familielid, maar kan ook verzocht worden door een instelling – bijvoorbeeld een verzorgings- of een bejaardentehuis. Soms komt het verzoek van de persoon zelf.

Bewindvoering is mogelijk op basis van het Personen- en Familierecht.
Vermogensbeheer kan ook op vrijwillige basis plaatsvinden. Dan wordt de bewindvoerder gemachtigd om de financiële zaken van de aanvrager te behandelen. In dit geval gaat de aanstelling tot vrijwillig beheerder buiten de rechter om.
In alle overige gevallen zal de Kantonrechter ons moeten aanstellen als bewindvoerder.
Voor Financialwatcher.nl "als bewindvoerder " staat het belang van de cliënt steeds centraal.